Afasiesoos

Wat is het?
Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen.

Door het hele land zijn er sociëteiten voor mensen met afasie. Zo’n sociëteit wordt vaak afasiesoos of afasiecontactgroep genoemd. Mensen met afasie komen hier regelmatig bij elkaar, meestal twee maal per maand. Dit wordt als heel prettig ervaren door de persoon met afasie en door familie.

In de afasiecontactgroep wordt de gelegenheid geboden om in een ontspannen sfeer lotgenoten en partners te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen zang-, taal- en spelactiviteiten te doen.  Dit alles met als doel: gebruiken van eigen stem en communicatiemogelijkheden, vergroten van het zelfvertrouwen, vergroten van het welzijn, ervaringen delen en samen zijn.

Vanuit Zorginstellingen Pieter van Foreest wordt de afasiecontactgroep begeleid door een logopedist en een activiteitenbegeleider. Eens per twee weken op maandagochtend in de oneven weken komt de afasiecontactgroep samen in Het Boomhuis. Er wordt samen koffie gedronken, mensen kunnen deelnemen aan activiteiten als zingen, spel/taalactiviteiten en groepsgesprekken.

Voor wie is het?
Alle mensen met afasie en hun mantelzorgers zijn welkom! Dit geldt zowel voor mensen die bekend zijn bij Pieter van Foreest als voor mensen die dit niet zijn.

Waar is het?
Het Boomhuis Delft, Beukenlaan 2a, 2612 VC Delft

Wanneer is het?
Elke maandagochtend in de oneven weken van 10.00-11.30 uur.

Meer informatie
Hester de Zeeuw, 06-51432707
Louise Rutgers, 06-17431714

Mailadres: logopedie@pietervanforeest.nl

  • Voer een getal tussen 1 en 100 in.

Contact

Het Boomhuis Delft
Beukenlaan 2A, 2612 VC Delft
Contactgegevens: Marcelle Weevers
mobile: 06-53 97 11 11
KVK: 72786698
CRKBO registratie
E: hetboomhuisdelft@gmail.com