Prive ConsultEN

In Het Boomhuis kunnen afspraken worden gemaakt voor diverse soorten consulten:

Intuïtief consult

Tijdens een intuïtief consult wordt jouw energie gelezen, dat wat invloed heeft op je leven nu. Het kan gaan over hedendaagse situaties of zaken uit het verleden die nog steeds van invloed zijn. Werk, relaties, financiën zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen. Naar de toekomst wordt niet gekeken, want die staat niet vast, die is aan jou om zelf in te vullen. 

Mediamiek consult

In een mediamiek consult werkt het medium samen met de geestenwereld. Het medium maakt contact en geeft bewijzen, zodat het voor je helder wie vanuit de geestenwereld communiceert. Het zal niet altijd de persoon zijn die je verwacht of wenst, maar altijd diegene die jou het beste kan ondersteunen in deze fase van jouw leven.

Goed om te weten

  • Er kan geen garantie worden gegeven dat er daadwerkelijk een contact tot stand komt. Dat is van meerdere factoren afhankelijk, waarvan de belangrijkste is dat een overledene niet ‘gedwongen’ kan worden in contact te treden.
  • Als iemand uit de geestenwereld zich aandient, zal deze niet vertellen wat je MOET doen of met een antwoord of oplossing komen voor jouw probleem. Immers, bij leven was dat ook niet het geval en dat is niet veranderd nu diegene in de geestenwereld is. Adviezen, meningen of andere zaken die het medium meegeeft zijn vrijblijvend. Het is aan jou of je daar gevolg aan wilt geven. Je blijft zelfverantwoordelijk voor jouw leven en de keuzes en beslissingen die je daarbij maakt. Iedereen heeft immers een eigen vrije wil.
  • In de meeste consulten werkt het medium zowel intuïtief als mediamiek. Gedurende dit consult wordt je energie gelezen en tegelijk houdt het medium zijn/haar bewustzijn open voor de geestenwereld.

Consult aan de hand van tekeningen

Tijdens dit consult maakt het medium een tekening. Dit kan een tekening zijn van een overledene of een symbolische tekening. Aan de hand van deze tekening vindt het intuïtief/mediamieke consult plaats waarbij informatie wordt gegeven zoals beschreven onder de kopjes Intuïtief consult en Mediamiek consult.

Homeopathisch consult/Bioresonantie

Baby’s, peuters, kleuters, maar ook grotere kinderen kunnen last hebben van fysieke klachten en/of ontwikkelings- en gedragsproblemen. Tijdens dit consult wordt hier vanuit homeopathie en bioresonantie gewerkt aan verbetering, zodat de ouders zich ook weer beter kunnen voelen. 

Consult kindercoaching

Soms zitten kinderen in een moeilijke situatie of periode waarin zij hun gevoelens of emoties niet goed kunnen uiten. Kinderen kunnen hierdoor spanning of stress ervaren. Dit heeft vaak invloed op hun ontwikkeling en daarover praten is moeilijk. Als je niet weet hoe je je emoties onder woorden kunt brengen, kun je vastlopen in je gevoel. 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken om de kinderen uit te dagen om te gaan vertellen. Eén van deze methodieken is de VertelEens … Jas die Diana Stoet zelf heeft ontwikkeld en deze nodigt kinderen uit om te gaan vertellen wat ze ervaren. 

  • Voer een getal tussen 1 en 100 in.

Contact

Het Boomhuis Delft
Beukenlaan 2A, 2612 VC Delft
Contactgegevens: Marcelle Weevers
mobile: 06-53 97 11 11
KVK: 72786698
CRKBO registratie
E: hetboomhuisdelft@gmail.com